หลง

เพลงบางเพลง เวลาติดอยู่ในหัวก็จะติดอยู่อย่างนั้น
วนเวียนอยู่ไม่ยอมหลุดออกไปซักที

แต่วันดีคืนดีก็หายไปเฉยๆ ลืมเพลงนั้นไปดื้อๆ ไม่อาจร้องได้อีก
บางทีก็ลืมไปเลยด้วยซ้ำว่ามีเพลงเช่นนั้นอยู่

มันเป็นความเศร้าที่เงียบงัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s