มนุษย์เรามีเรื่องให้ถกเถียงกันได้ไม่รู้จบ
แม้ว่าเราจะเคยถกเถียงเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้กี่หนแล้วก็ตาม

เพราะบางที เราเถียงกัน แต่เราไม่เคยเรียนรู้เลย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s